Giorgos Papanikolaou


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Δεν θεωρεί η Επιτροπή λήξαν το ζήτημα της ρύθμισης της αγοράς τυχερών ηλεκτρονικών παιγνίων στην Ελλάδα
Δεν θεωρεί η Επιτροπή λήξαν το ζήτημα της ρύθμισης της αγοράς τυχερών ηλεκτρονικών παιγνίων στην Ελλάδα

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου κ. Μ. Μπαρνιέ έπειτα από σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της σχετικής απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΠαπανικολάου Γεώργιος (ΕΛΚ)

Θέμα: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ρύθμιση της αγοράς παιγνίων στην ΕλλάδαΣτις 28.12.2011 υπογράφτηκε στην Ελλάδα η σχετική υπουργική απόφαση για τη νομιμοποίηση των τυχερών και ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών. Σύμφωνα με αυτή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα έχει ως βασική αποστολή την προστασία των καταναλωτών, ειδικά των ανηλίκων και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από τον εθισμό στα παιχνίδια, θα διασφαλίσει ότι τα τυχερά και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και δεν γίνονται αντικείμενο παράνομης εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας και θα κατευθύνει την ψυχαγωγική και στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους παρόχους, ώστε να εξαλειφθεί ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει.Ερωτάται η Επιτροπή:1.    Αξιολογεί ως ικανοποιητική και σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα;2.    Εκτιμά πως έχουν εκλείψει οι λόγοι της καταδικαστικής απόφασης για την Ελλάδα (C-109/08) σύμφωνα με την οποία η χώρα καταβάλλει πρόστιμο άνω των 32.000 ευρώ ημερησίως;

Απάντηση του κ. Barnierεξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις στον ελληνικό τομέα των τυχερών παιγνίων. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα τυχερά παίγνια, περιλαμβανομένης της σύστασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την οποία αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, εξετάζονται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Η εξέταση αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προσδιορίσει κατά πόσον έχουν παύσει να υφίστανται οι λόγοι που την οδήγησαν να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει 2007/4094 σχετικά με τη συμμόρφωση του ελληνικού νομικού πλαισίου για τα τυχερά παίγνια με το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι σε τακτική επαφή με τις ελληνικές αρχές για το θέμα αυτό.

2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του ελληνικού νόμου της 22ας Αυγούστου 2011 για τη ρύθμιση της αγοράς των μηχανών τυχερών παιγνίων και είναι σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-65/05 (βλ. απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-109/08). Μέχρι στιγμής, η παράβαση που απορρέει από τη μη πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου εξακολουθεί να υφίσταται.

Διαβάστε Περισσότερα ...
Χωρίς άδεια πάνω από το 85% των ενεργών διαδικτυακών ιστοτόπων για τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη

Στρασβούργο, 26.09.2011

Από τους 14.823 ενεργούς ιστοτόπους για τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη, πλέον του 85% δεν έχουν σχετική άδεια απαντά ο Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών κ. Μ. Μπαρνιέ, έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου. 

Διαβάστε Περισσότερα ...
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011: «Εναλλακτική Κινητικότητα»
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011: «Εναλλακτική Κινητικότητα»

Από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2011, εκατοντάδες ευρωπαϊκών πόλεων και κωμοπόλεων θα συμμετάσχουν στη δέκατη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και θα καλέσουν τους κατοίκους τους να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με το οποίο προωθείται η βιώσιμη κινητικότητα. Το φετινό θέμα - Εναλλακτική Κινητικότητα - στοχεύει στην προώθηση ενεργειακά αποδοτικών εναλλακτικών μέσων έναντι των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που εξακολουθούν να κυριαρχούν στις αστικές μεταφορές. Η εβδομάδα ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές και τους πολίτες να αναδείξουν τις πολλές θετικές συνέπειες άλλων μέσων μεταφοράς.

Διαβάστε Περισσότερα ...
Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση παίρνει το πάνω χέρι στις υποθέσεις ντόπινγκ και στην τήρηση των κανόνων αθλητικής υγείας

Βρυξέλλες,17.02.2010

"Τον πρώτο λόγο θα έχει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ιατρικής παρακολούθησης των αθλητών και στον έλεγχο των κρατών για την εφαρμογή των κανόνων αθλητικής υγείας και καλής διαβίωσης". Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής στον Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Γ. Παπανικολάου, με αφορμή τους θανάτους αθλητών που κατά καιρούς παρατηρούνται στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 η Επιτροπή αποκτά αρμοδιότητα στον τομέα του αθλητισμού. Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπει ότι: «Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους».

Διαβάστε Περισσότερα ...
Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση παίρνει το πάνω χέρι στις υποθέσεις ντόπινγκ και στην τήρηση των κανόνων αθλητικής υγείας

Βρυξέλλες, 17.02.2010

Τον πρώτο λόγο θα έχει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ιατρικής παρακολούθησης των αθλητών και στον έλεγχο των κρατών για την εφαρμογή των κανόνων αθλητικής υγείας και καλής διαβίωσης. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής στον Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Γ. Παπανικολάου, με αφορμή τους θανάτους αθλητών που κατά καιρούς παρατηρούνται στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

Διαβάστε Περισσότερα ...
Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χάραξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

Βρυξέλλες, 11.11.2009

Μια από τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες του Ευρωκοινοβουλίου την τρέχουσα περίοδο είναι η σύνταξη έκθεσης με αντικείμενο τη χάραξη μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία. Το έργο αυτό το έχει αναλάβει ως συντάκτης ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιώργος Παπανικολάου.

Στo πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης, ο κ. Παπανικολάου πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Σουηδικής Προεδρίας. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν προηγηθεί συναντήσεις με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Νεολαίας, φορείς και Ευρωβουλευτές.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα της νεολαίας όπως τα αντιμετωπίζουν το Συμβούλιο και η Σουηδική Προεδρία, ενώ ο κ. Παπανικολάου παρουσίασε τις γενικές γραμμές της πρότασής του για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη νέα γενιά.

Διαβάστε Περισσότερα ...