Giorgos Papanikolaou


ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία

Η ΕΕ πρέπει να παράσχει στην Ουκρανία επείγουσα χρηματοδοτική στήριξη και να επιβάλει κυρώσεις κατά των υπευθύνων για τη βία στη χώρα, σύμφωνα με ψήφισμα που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Πέμπτη. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι να συμμετάσχουν οι πολιτικές δυνάμεις σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, αλλά και να μπορέσει η χώρα να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να διοργανώσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

H EE και οι διεθνείς οργανισμοί καλούνται να παράσχουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη οικονομική και κοινωνική της κατάσταση και να μπορέσει να προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι ευρωβουλευτές ζητούν, ως εκ τούτου, να διοργανωθεί χωρίς χρονοτριβή διεθνής διάσκεψη δωρητών.

Διατήρηση των κυρώσεων

Η ΕΕ πρέπει να επιβάλει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των υπευθύνων για βιαιοπραγίες στην Ουκρανία, όπως συμφώνησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 20 Φεβρουαρίου. Οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες της ΕΕ να σταματήσουν την εκροή των καταχρασμένων χρημάτων από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, όσοι καταχράστηκαν την εξουσία και είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα εναντίον ουκρανών πολιτών θα πρέπει να προσαχθούν ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων. Το ΕΚ ζητεί επίσης να συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Ευρωπαϊκές προοπτικές της Ουκρανίας

Τα μέλη του ΕΚ επαναλαμβάνουν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης και εμπορική συμφωνία με την Ουκρανία, αμέσως μόλις διευθετηθεί η τρέχουσα πολιτική κρίση. Ωστόσο, προσθέτουν ότι η εταιρική σχέση δεν είναι ο τελικός στόχος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Επισημαίνουν ότι η Συνθήκη της ΕΕ επιτρέπει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου.

Καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά όχι κυνήγι μαγισσών

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει την επερχόμενη κυβέρνηση της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τη διαφθορά που ενδημεί στη χώρα και εμποδίζει την ανάπτυξη.

Παροτρύνουν όλες τις πλευρές να μην ενδώσουν στο «πνεύμα αντεκδίκησης», να αποφύγουν τα εξωδικαστικά αντίποινα και να συμμετάσχουν σε πολιτικό διάλογο με στόχο την επίτευξη συμβιβαστικών λύσεων.

Προειδοποιούν ότι οι νέοι ηγέτες της Ουκρανίας θα πρέπει να τηρήσουν σαφείς αποστάσεις από τα ακραία στοιχεία και να αποφύγουν προκλήσεις και βιαιοπραγίες που ενδέχεται να πυροδοτήσουν αποσχιστικές τάσεις. Προσθέτουν ότι οι νέες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα καθώς και τη χρήση της ρωσικής και των υπολοίπων μειονοτικών γλωσσών.

Καταδικάζουν επίσης την επίθεση στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας.

Ελεύθερες και δίκαιες εκλογές

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι προεδρικές εκλογές της 25ης Μαΐου πρέπει να είναι αξιόπιστες, ελεύθερες και δίκαιες. Καλούν το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) να θεσπίσει την απαραίτητη εκλογική νομοθεσία, καθώς και ένα νέο νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Ρωσία πρέπει να σέβεται τα σύνορα της Ουκρανίας

Τα μέλη του ΕΚ λένε ότι η Ρωσία δεσμεύθηκε ότι θα σέβεται τα σημερινά σύνορα της Ουκρανίας υπογράφοντας μαζί με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 1994, το Μνημόνιο της Βουδαπέστης για τις Εγγυήσεις Ασφάλειας. Το ΕΚ υπενθυμίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία μαζί με τις δύο προαναφερθείσες χώρες ανέλαβε με την ίδια πράξη τη δέσμευση να απέχει από την άσκηση οικονομικής πίεσης προκειμένου να αξιοποιήσει προς το συμφέρον της την εκ μέρους της Ουκρανίας άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο ποικίλα πλεονεκτήματα.2011.11.28
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία . Η Επιτροπή προσδιορίζει τρεις κύριους μοχλούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών: έξυπνη ανάπτυξη (προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευση...
2011.11.28
Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική για τη νεολαία για την επόμενη δεκαετία. Με τίτλο «Νεολαία - Επένδυση και Ενδυνάμωση», η νέα στρατηγική αναγνωρίζει το γεγονός ότι (1) οι νέοι είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, ιδίως στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και (2) στη γηράσκουσα κοινωνία μας, τους νέους άνθρω...
2011.11.28
Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει τοποθετήσει την καταπολέμηση της φτώχειας στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας της και της ατζέντας της για την απασχόληση – στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» . Οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν μια σημαντική καινοτομία: έναν κοινό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ...
2011.11.28
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι Συμφωνίες του Σένγκεν για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα οι οποίες υπογράφηκαν από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 και στις 19 Ιουνίου 1990, καθώς και οι σχετικές συμφωνίες και οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει των συμφωνιών αυτών, έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκ...
2011.11.28
Η ανάπτυξη μιας μακρόπνοης και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη, συνιστά θεμελιώδη στόχο πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση[1]. Στις 4 Μαΐου η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετική με τη μετανάστευση.[2] Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να τεθούν πρόσφατες και μελλοντικές προτάσεις πολιτικής εντός ενός πλαισίου ...
2011.11.28
Τα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο προσφέρουν ελπίδα για καλύτερη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους στους γειτονικούς μας λαούς, καθώς και για μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, πλουραλισμό, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως συχνά συμβαίνει στις δημοκρατικές εξεγέρσεις, μπορούν επίσης να έχουν ως συνέπεια, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ταραχή και αβεβαιό...

13.03.2014
Αξιόπιστες δεσμεύσεις και ισχυρά δημοκρατικά θεμέλια ζητά το ΕΚ από την Τουρκία
Σε ψήφισμα που ενέκριναν την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις πρ...
13.03.2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο που επιτρέπει την αντιμετώπιση τυχόν συστημικ...
27.02.2014
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρμογές κινητών
Ο τομέας των εφαρμογών για κινητά γνωρίζει άνθηση στην Ευρώπη. Απασχολεί πάνω από 1 εκατομμύριο άτ...
27.02.2014
"Μην πληγώνεις την καρδιά σου" - Το ΕΚ ψήφισε για τον περιορισμό του καπνίσματος
Την πώληση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και εκτός φαρμακείων και την κάλυψη των 2/3 των πακέτων τσιγά...
27.02.2014
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία
Η ΕΕ πρέπει να παράσχει στην Ουκρανία επείγουσα χρηματοδοτική στήριξη και να επιβάλει κυρώσεις κατ...
17.02.2014
Ευρωεκλογές... Διάλεξε την Ευρώπη σου
Ψηφίζοντας στις φετινές ευρωεκλογές οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά θα έχουν και τον κύριο λόγο στο ...
17.02.2014
Περιαγωγή: 300 εκατομμύρια νέους πελάτες θα φέρει η κατάργηση των τελών περιαγωγής στις εταιρείες τηλεφωνίας, σύμφωνα με έρευνα
Το 94% των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν έξω από τη χώρα τους περιορίζουν τη χρήση υπηρεσιών όπως το Fa...
17.02.2014
Νέες ευκαιρίες για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ξεκινά μια διαδικασία επιλογής σήμερα γι...
17.02.2014
Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον με το βλέμμα προς τις πόλεις του αύριο
Η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβ...
07.02.2014
Σε πολιτική και δημοκρατική λύση πρέπει να οδηγήσουν οι συνομιλίες για τη Συρία, υποστηρίζει το ΕΚ
Οι συνομιλίες της Γενεύης ΙΙ σχετικά με τη Συρία πρέπει να συνεχιστούν, να καταλήξουν σε μια πολιτ...
07.02.2014
Προβληματικές τράπεζες: το ΕΚ ασκεί κριτική στο Συμβούλιο για σπατάλη χρόνου
Η θέση των ευρωβουλευτών που διαπραγματεύθηκαν με το Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον ενιαίο μηχα...
07.02.2014
Περιβάλλον: Η Επιτροπή εξετάζει τρόπους καταπολέμησης της δραματικής αύξησης της λαθρεμπορίας άγριων ζώων
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την εξεύρεση πιο αποτελεσματικών τρόπων καταπολέμησης ...
28.01.2014
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων
Η Ευρώπη γιορτάζει σήμερα την 8η Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων αλλά το θέμα βρίσκεται από καιρό...
28.01.2014
Προκήρυξη του διαγωνισμού για τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχειρηματικότητας για το 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχει...
28.01.2014
Η Ελλάδα είναι το 16ο κράτος μέλος που υιοθετεί τους κανόνες της ΕΕ για βοήθεια στα διεθνή ζευγάρια
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στην απόφαση της Ελλάδας να υιοθετήσει, όπως έχο...