Giorgos Papanikolaou


ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Σε πολιτική και δημοκρατική λύση πρέπει να οδηγήσουν οι συνομιλίες για τη Συρία, υποστηρίζει το ΕΚ

Οι συνομιλίες της Γενεύης ΙΙ σχετικά με τη Συρία πρέπει να συνεχιστούν, να καταλήξουν σε μια πολιτική και δημοκρατική διέξοδο της χώρας από τη σύγκρουση και να προετοιμάσουν τη μετάβαση στην ελευθερία και τη δημοκρατία. Τη θέση αυτή υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που ενέκριναν την Πέμπτη.


Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι μια βιώσιμη λύση στη σημερινή κρίση στη Συρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ανοικτής σε όλους πολιτικής διαδικασίας με πρωτοβουλία της Συρίας και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων και ξένων μαχητών στην σύγκρουση στη Συρία, και υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ενωμένου και οργανωμένου αντιπολιτευτικού μετώπου.


Προτεραιότητα: να ανακουφιστεί ο πόνος των αμάχων

 

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται εκατομμύρια Σύροι που χρειάζονται βασικά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα, και κάνουν έκκληση για την έκδοση σχετικής ανθρωπιστικής απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.


Καλούν όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των γραμμών σύγκρουσης, και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα.


Σύμφωνα με το κείμενο του εγκριθέντος ψηφίσματος, η διευκόλυνση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες που την χρειάζονται, όπως και η κατά τόπους κατάπαυση πυρός, η άρση της πολιορκίας ορισμένων αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Homs, μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

 

Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την απελευθέρωση της βραβευμένης με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2011


Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να προβεί σε μια συντονισμένη δράση για να διασφαλίσει την απελευθέρωση της βραβευμένης με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2011 Ραζάν Ζεϊτουνέχ, που απήχθη με το σύζυγό της στη Δαμασκό τον Δεκέμβριο του 2013. Ζητούν επίσης την άμεση, άνευ όρων και ασφαλή απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, του ιατρικού προσωπικού, του προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Έγκαιρη και ασφαλής καταστροφή των χημικών όπλων


Τα μέλη του ΕΚ επισημαίνουν ότι οι συριακές αρχές πρέπει να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα για την καταστροφή των αποθεμάτων χημικών όπλων τους, ζητώντας να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιβαλλοντική ασφάλεια της διαδικασίας καταστροφής και της διαχείρισης των εναπομεινάντων αποβλήτων. Τονίζουν, ωστόσο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων και των τραυματισμών που σημειώθηκαν στην κρίση βίας της Συρίας προκλήθηκε από τη χρήση συμβατικών όπλων.


Φόρος τιμής στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη σύγκρουση


Πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος του ΕΚ Martin Schulz απέτινε φόρο τιμής σε όλους τους δημοσιογράφους «που υποστηρίζουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση, ακόμα και εις βάρος των ζωών τους» στη Συρία. «Χωρίς το έργο τους, δεν θα γνωρίζαμε τίποτα για τις θηριωδίες και την καθημερινή ταλαιπωρία του πληθυσμού της Συρίας. Οι σκέψεις μας είναι μαζί με όλους τους δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους στη Συρία και ζητάμε την άμεση απελευθέρωση όλων όσων τελούν υπό κράτηση», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο2011.11.28
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία . Η Επιτροπή προσδιορίζει τρεις κύριους μοχλούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών: έξυπνη ανάπτυξη (προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευση...
2011.11.28
Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική για τη νεολαία για την επόμενη δεκαετία. Με τίτλο «Νεολαία - Επένδυση και Ενδυνάμωση», η νέα στρατηγική αναγνωρίζει το γεγονός ότι (1) οι νέοι είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, ιδίως στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και (2) στη γηράσκουσα κοινωνία μας, τους νέους άνθρω...
2011.11.28
Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει τοποθετήσει την καταπολέμηση της φτώχειας στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας της και της ατζέντας της για την απασχόληση – στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» . Οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν μια σημαντική καινοτομία: έναν κοινό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ...
2011.11.28
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι Συμφωνίες του Σένγκεν για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα οι οποίες υπογράφηκαν από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 και στις 19 Ιουνίου 1990, καθώς και οι σχετικές συμφωνίες και οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει των συμφωνιών αυτών, έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκ...
2011.11.28
Η ανάπτυξη μιας μακρόπνοης και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη, συνιστά θεμελιώδη στόχο πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση[1]. Στις 4 Μαΐου η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετική με τη μετανάστευση.[2] Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να τεθούν πρόσφατες και μελλοντικές προτάσεις πολιτικής εντός ενός πλαισίου ...
2011.11.28
Τα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο προσφέρουν ελπίδα για καλύτερη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους στους γειτονικούς μας λαούς, καθώς και για μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, πλουραλισμό, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως συχνά συμβαίνει στις δημοκρατικές εξεγέρσεις, μπορούν επίσης να έχουν ως συνέπεια, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ταραχή και αβεβαιό...

13.03.2014
Αξιόπιστες δεσμεύσεις και ισχυρά δημοκρατικά θεμέλια ζητά το ΕΚ από την Τουρκία
Σε ψήφισμα που ενέκριναν την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις πρ...
13.03.2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο που επιτρέπει την αντιμετώπιση τυχόν συστημικ...
27.02.2014
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρμογές κινητών
Ο τομέας των εφαρμογών για κινητά γνωρίζει άνθηση στην Ευρώπη. Απασχολεί πάνω από 1 εκατομμύριο άτ...
27.02.2014
"Μην πληγώνεις την καρδιά σου" - Το ΕΚ ψήφισε για τον περιορισμό του καπνίσματος
Την πώληση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και εκτός φαρμακείων και την κάλυψη των 2/3 των πακέτων τσιγά...
27.02.2014
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία
Η ΕΕ πρέπει να παράσχει στην Ουκρανία επείγουσα χρηματοδοτική στήριξη και να επιβάλει κυρώσεις κατ...
17.02.2014
Ευρωεκλογές... Διάλεξε την Ευρώπη σου
Ψηφίζοντας στις φετινές ευρωεκλογές οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά θα έχουν και τον κύριο λόγο στο ...
17.02.2014
Περιαγωγή: 300 εκατομμύρια νέους πελάτες θα φέρει η κατάργηση των τελών περιαγωγής στις εταιρείες τηλεφωνίας, σύμφωνα με έρευνα
Το 94% των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν έξω από τη χώρα τους περιορίζουν τη χρήση υπηρεσιών όπως το Fa...
17.02.2014
Νέες ευκαιρίες για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ξεκινά μια διαδικασία επιλογής σήμερα γι...
17.02.2014
Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον με το βλέμμα προς τις πόλεις του αύριο
Η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβ...
07.02.2014
Σε πολιτική και δημοκρατική λύση πρέπει να οδηγήσουν οι συνομιλίες για τη Συρία, υποστηρίζει το ΕΚ
Οι συνομιλίες της Γενεύης ΙΙ σχετικά με τη Συρία πρέπει να συνεχιστούν, να καταλήξουν σε μια πολιτ...
07.02.2014
Προβληματικές τράπεζες: το ΕΚ ασκεί κριτική στο Συμβούλιο για σπατάλη χρόνου
Η θέση των ευρωβουλευτών που διαπραγματεύθηκαν με το Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον ενιαίο μηχα...
07.02.2014
Περιβάλλον: Η Επιτροπή εξετάζει τρόπους καταπολέμησης της δραματικής αύξησης της λαθρεμπορίας άγριων ζώων
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την εξεύρεση πιο αποτελεσματικών τρόπων καταπολέμησης ...
28.01.2014
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων
Η Ευρώπη γιορτάζει σήμερα την 8η Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων αλλά το θέμα βρίσκεται από καιρό...
28.01.2014
Προκήρυξη του διαγωνισμού για τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχειρηματικότητας για το 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχει...
28.01.2014
Η Ελλάδα είναι το 16ο κράτος μέλος που υιοθετεί τους κανόνες της ΕΕ για βοήθεια στα διεθνή ζευγάρια
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στην απόφαση της Ελλάδας να υιοθετήσει, όπως έχο...