Giorgos Papanikolaou


ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Προβληματικές τράπεζες: το ΕΚ ασκεί κριτική στο Συμβούλιο για σπατάλη χρόνου

Η θέση των ευρωβουλευτών που διαπραγματεύθηκαν με το Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης με στόχο τη διάσωση των τραπεζών που παραπαίουν κέρδισε την υποστήριξη της ολομέλειας την Πέμπτη, με 441 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 17 αποχές. Οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων που πήραν το λόγο πριν από την ψηφοφορία άσκησαν κριτική στο Συμβούλιο για τη στάση του, η οποία, όπως είπαν, οδηγεί σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου.


Καθ'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έγιναν μέχρι σήμερα με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου, οι ευρωβουλευτές με επικεφαλής την ElisaFerreira (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) επέμειναν ότι η θέση των κρατών μελών παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα που θέτουν σε κίνδυνο το βασικό στόχο του συστήματος - να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι δεν θα είναι πλέον οι πρώτοι που θα «πληρώνουν τα σπασμένα», όταν οι τράπεζες περνούν δύσκολους καιρούς.


Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου εκφράζουν ανησυχίες ως προς την επιθυμία των χωρών της ΕΕ να περιλαμβάνει το σύστημα ένα διακυβερνητικό σκέλος, ειδικά αν δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι για αυτό.


Μιλώντας στο τέλος της δεύτερης συζήτησης της Πέμπτης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου MartinSchulz είπε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin) νωρίτερα από αυτή που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Φεβρουαρίου, ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση δύο εβδομάδων στις διαπραγματεύσεις.


Η αποστολή των ευρωβουλευτών με λίγα λόγια


Με τη διαπραγματευτική εντολή, όπως αυτή καθορίστηκε για πρώτη φορά από τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής το Δεκέμβριο και επιβεβαιώθηκε με την ψηφοφορία στην ολομέλεια την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν την δημιουργία ενός ορθολογικού συστήματος λήψης αποφάσεων ικανού να βοηθήσει μια τράπεζα να ορθοποδήσει μέσα σε ένα σαββατοκύριακο. Αποδίδεται βασικός ρόλος στην εποπτεύουσα τραπεζική αρχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία κλεισίματος της εκάστοτε τράπεζας δεν θα οδηγεί σε πολιτική παράλυση. Παρέχονται επίσης κάποιες πρόσθετες αρμοδιότητες στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, στο οποίο αντιπροσωπεύονται οι εθνικές αρχές, για να διασφαλισθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εργασιών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.


Το χρηματοδοτούμενο από τις τράπεζες Ταμείο Εξυγίανσης θα μπορεί να χορηγεί δάνεια από τα πρώτα χρόνια του, έτσι ώστε να είναι αξιόπιστο από την αρχή. Οποιαδήποτε δάνεια λαμβάνονται από το Ταμείο θα πρέπει να επιστρέφονται από τις τράπεζες, πέρα από τις ετήσιες εισφορές τους σε αυτό. Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από το Ταμείο και να έχουν την ίδια πρόσβαση σε αυτό.


Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της εντολής, μέσω των συνδέσμων που παρατίθενται στα δεξιά.


Επόμενα βήματα


Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας ως προς τον εν λόγω κανονισμό. Συμμετέχουν, παράλληλα, σε διακυβερνητικές συνομιλίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της δημιουργίας του Ταμείου Εξυγίανσης.

Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


2011.11.28
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία . Η Επιτροπή προσδιορίζει τρεις κύριους μοχλούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών: έξυπνη ανάπτυξη (προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευση...
2011.11.28
Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική για τη νεολαία για την επόμενη δεκαετία. Με τίτλο «Νεολαία - Επένδυση και Ενδυνάμωση», η νέα στρατηγική αναγνωρίζει το γεγονός ότι (1) οι νέοι είναι μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, ιδίως στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και (2) στη γηράσκουσα κοινωνία μας, τους νέους άνθρω...
2011.11.28
Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει τοποθετήσει την καταπολέμηση της φτώχειας στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας της και της ατζέντας της για την απασχόληση – στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» . Οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν μια σημαντική καινοτομία: έναν κοινό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ...
2011.11.28
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι Συμφωνίες του Σένγκεν για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα οι οποίες υπογράφηκαν από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 και στις 19 Ιουνίου 1990, καθώς και οι σχετικές συμφωνίες και οι κανόνες που θεσπίστηκαν βάσει των συμφωνιών αυτών, έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκ...
2011.11.28
Η ανάπτυξη μιας μακρόπνοης και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη, συνιστά θεμελιώδη στόχο πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση[1]. Στις 4 Μαΐου η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετική με τη μετανάστευση.[2] Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να τεθούν πρόσφατες και μελλοντικές προτάσεις πολιτικής εντός ενός πλαισίου ...
2011.11.28
Τα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο προσφέρουν ελπίδα για καλύτερη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους στους γειτονικούς μας λαούς, καθώς και για μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, πλουραλισμό, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως συχνά συμβαίνει στις δημοκρατικές εξεγέρσεις, μπορούν επίσης να έχουν ως συνέπεια, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ταραχή και αβεβαιό...

13.03.2014
Αξιόπιστες δεσμεύσεις και ισχυρά δημοκρατικά θεμέλια ζητά το ΕΚ από την Τουρκία
Σε ψήφισμα που ενέκριναν την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις πρ...
13.03.2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο που επιτρέπει την αντιμετώπιση τυχόν συστημικ...
27.02.2014
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέτουν θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρμογές κινητών
Ο τομέας των εφαρμογών για κινητά γνωρίζει άνθηση στην Ευρώπη. Απασχολεί πάνω από 1 εκατομμύριο άτ...
27.02.2014
"Μην πληγώνεις την καρδιά σου" - Το ΕΚ ψήφισε για τον περιορισμό του καπνίσματος
Την πώληση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και εκτός φαρμακείων και την κάλυψη των 2/3 των πακέτων τσιγά...
27.02.2014
Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία
Η ΕΕ πρέπει να παράσχει στην Ουκρανία επείγουσα χρηματοδοτική στήριξη και να επιβάλει κυρώσεις κατ...
17.02.2014
Ευρωεκλογές... Διάλεξε την Ευρώπη σου
Ψηφίζοντας στις φετινές ευρωεκλογές οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά θα έχουν και τον κύριο λόγο στο ...
17.02.2014
Περιαγωγή: 300 εκατομμύρια νέους πελάτες θα φέρει η κατάργηση των τελών περιαγωγής στις εταιρείες τηλεφωνίας, σύμφωνα με έρευνα
Το 94% των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν έξω από τη χώρα τους περιορίζουν τη χρήση υπηρεσιών όπως το Fa...
17.02.2014
Νέες ευκαιρίες για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ξεκινά μια διαδικασία επιλογής σήμερα γι...
17.02.2014
Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον με το βλέμμα προς τις πόλεις του αύριο
Η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβ...
07.02.2014
Σε πολιτική και δημοκρατική λύση πρέπει να οδηγήσουν οι συνομιλίες για τη Συρία, υποστηρίζει το ΕΚ
Οι συνομιλίες της Γενεύης ΙΙ σχετικά με τη Συρία πρέπει να συνεχιστούν, να καταλήξουν σε μια πολιτ...
07.02.2014
Προβληματικές τράπεζες: το ΕΚ ασκεί κριτική στο Συμβούλιο για σπατάλη χρόνου
Η θέση των ευρωβουλευτών που διαπραγματεύθηκαν με το Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον ενιαίο μηχα...
07.02.2014
Περιβάλλον: Η Επιτροπή εξετάζει τρόπους καταπολέμησης της δραματικής αύξησης της λαθρεμπορίας άγριων ζώων
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την εξεύρεση πιο αποτελεσματικών τρόπων καταπολέμησης ...
28.01.2014
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων
Η Ευρώπη γιορτάζει σήμερα την 8η Ημέρα Προστασίας των Δεδομένων αλλά το θέμα βρίσκεται από καιρό...
28.01.2014
Προκήρυξη του διαγωνισμού για τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχειρηματικότητας για το 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχει...
28.01.2014
Η Ελλάδα είναι το 16ο κράτος μέλος που υιοθετεί τους κανόνες της ΕΕ για βοήθεια στα διεθνή ζευγάρια
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στην απόφαση της Ελλάδας να υιοθετήσει, όπως έχο...